Zoals uit de naam is af te leiden is het Oud Atheneum een gebouw waar vroeger het Koninklijk Atheneum was in onder gebracht.

In de jaren 1995 en 1996 waren verschillende verenigingen van Sint-Truiden op zoek naar een geschikte lokatie om hun activiteiten te beoefenen. De stad heeft in 1996 het oude leegstaande Koninklijk Atheneum gehuurd om er diverse verenigingen in onder te brengen. Einde 2001 heeft de stad het gebouw gekocht.

In 2006 werd de sportzaal gerenoveerd en sinds 2011 zijn er naast verenigingen ook diverse diensten gehuisvest in het Oud Atheneum.

 

Organisaties in het Oud Atheneum:

 • Centrum voor Verenigingen SinTruiden vzw:

  Op de eerste en tweede verdieping alsook in het paviljoen achteraan hebben een twintigtal lokale verenigingen diverse club- en repetitielokalen.

  Alle verenigingen die gehuisvest zijn in het Oud Atheneum zijn lid van het Centrum voor Verenigingen Sint-Truiden vzw of afgekort CVST vzw.

Voor meer informatie kan u de volgende website raadplegen:

www.cvst.eu

 • Een sportzaal:
  De zaal wordt uitgebaat door de sportdienst van de stad Sint-Truiden.

Indien u deze sportzaal wenst te huren dient u contact op te nemen met de sportdienst van de stad Sint-Truiden: info.sportdienst@sint-truiden.be of 011-70 17 70. 

 • Diensten:
  In de noordelijke vleugel op de gelijkvloerse en eerste verdieping alsook in de sportzaal zijn een aantal lokalen ingericht voor diverse diensten van de Stad, Vlaamse Overheid.


Privaat parking Oud Atheneum:

De parking in het Oud Atheneum is een privaat parking en mag enkel gebruikt worden door:

 • Vergunninghouders: parkeerkaart Oud Atheneum.
 • Gebanaliseerde voertuigen stad Sint-Truiden
 • Gebanaliseerde voertuigen hulpdiensten
 • Gebanaliseerde voertuigen ordediensten

 

Wanneer geen geldige parkeerkaart voor de voorruit ligt zal er een verwittiging gegeven worden in de vorm van een stikker aan te brengen op de zijruit. Aangezien deze stikker te verwijderen is en geen schade aanbrengt aan de wagen, kan dit nooit aanzien worden als vandalisme!

Het parkeren, zonder geldige toestemming, op een privaat parking is conform artikel 87.8 van het veldwetboek verboden.

Bij misbruik kan een proces verbaal worden opgesteld door de politionele diensten.

 

Contact:
Voor algemene informatie stuur een mail naar informatie@oud-atheneum.be

Adres:
Oud Atheneum
Zoutstraat 46
3800 Sint-Truiden
>>> kaartje (Google Maps) <<<